สารจากผู้บริหาร

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

บริษัท เรียวโก ซางเกียว(ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2542 ในฐานะบริษัทซื้อมา-ขายไป ทั่วๆไป ซึ่งอยู่ภายใต้
บริษัทมิตซูบิชิ แมททีเรียล เทรดดิ้ง กรุ๊ป

ในปี 2556 เราได้เปลี่ยนสถานะเป็น BOI (การส่งเสริมการลงทุน) เราเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย เช่น สินค้าขึ้นรูป , หล่อขึ้นรูป,ซีล,ปะเก็นและแผ่นกันรั้ง สำหรับธุรกิจยานยนต์และธุรกิจอีเล็คโทรนิค เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เราจะสร้างตลาด และมูลค่าของสินค้า ในฐานะผู้บุกเบิกภายใต้บริษัทมิตซูบิชิ แมททีเรียล เทรดดิ้ง กรุ๊ป ด้วยคำขวัญที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท เรียวโก ซางเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
นายอะซึโอะ คาจิวาระ, ประธานบริษัท