วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ให้ความสำคัญลูกค้าเป็นลำดับแรก,มุ่งมั่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ

เป้าหมาย

บริษัทมุ่งประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคา ตลอดจนการจัดส่งให้กับลูกค้าได้ตามเวลานัดหมาย โดยคำนึงความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

เป็นผู้นำในการจัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค